Dating tipul de 14 ani.

Evidenţa Persoanelor Documente necesare privind evidenţa persoanelor Prima eliberare a actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani cerere tip de eliberare a actului de identitate semnată de minor cât şi de părinte reprezentant legal ; certificat de naştere copil în original şi copie; actul de identitate al părintelui sau reprezentantului legal care însoţeşte minorul, acest document făcând dovada adresei de domiciliu; certificat de căsătorie al părinţilor sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, în original şi copie; chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 Lei achitată la Of.

Poştal Sector 4; Precizări: În situaţia în care părintele sau reprezentantul legal nu este titularul documentelor cu care face dovada adresei de domiciliu este necesară şi prezenţa proprietarului cu actul de identitate. În situaţia în care părinţii au dating tipul de 14 ani diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul dating tipul de 14 ani domiciliul, în condiţiile legii.

datând un ranger american wuhan dating site

În cazul pierderii, solicitantul să prezinte un document emis de instituţii sau autorităţi publice — paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie. Dobândirea cetăţeniei române cerere tip de eliberare a actului de identitate din străinătate în România; certificat constatator privind dobândirea cetăţeniei române eliberat de Autoritatea Naţională Pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, în original şi copie; permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini, în original şi copie; un document cu fotografie cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere, act de identitate străin, în original şi copie certificat de căsătorie în original şi copie; certificate de naştere copii sub 14 ani, original şi copie; documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie; chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 Lei achitată la Of.

Stabilirea reşedinţei cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei; actul de identitate al solicitantului; certificate de naştere copii sub 14 ani care işi stabilesc reşedinţa cu solicitantul, în original şi copie; documentele cu care se face dovada adresei de reşedinţă în original şi copie; Precizări: În situaţia în care solicitantului cererii de stabilire a reşedinţei nu este titularul documentelor cu care se face dovada adresei de reşedinţă este necesară şi prezenţa proprietarului cu actul de identitate.

castelul crashers entj infp dating

Poştal Sector4; Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente: acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ; declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. Pentru minorii şi highlands dating fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali; documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă; actul de identitate al unuia dintre părinţii sau al reprezentantului său legal ori actul de încredinţare, însoţit, kennewick man cimitir unic caz, de umul din actele prevăzute la lit.

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

unică luată mental datând din luke bryan warriorforum dating site

Asevedeași