Casual dating vs luarea lentă

casual dating vs luarea lentă

Întâi criza mondială, care m-a lăsat fără o activitate susţinută şi continuă, aşa cum am fost obişnuită de când am intrat în câmpul muncii. Apoi gândul că ar trebui să fac ceva benefic pentru generaţiile viitoare, ca să nu ajungă să vorbească o limbă necunoscută nouă, generaţiei de vârsta a doua, ca să nu mai vorbesc de cei de vârsta a treia, care chiar nu mai înţeleg în ce lume trăiesc.

Nu înseamnă că mi-am propus prin acest articol să fac apologia limbii române. M-am gândit simplu, ca orice om de pe acest plai strămoşesc, că încă mai avem ceva de salvat dintr-o limbă care pe zi ce trece este ciuntită şi adăugită, precum legile parlamentarilor din zilele noastre, care emit legi pe care le amendează cu ordonanţe de urgenţă cunoscutele OG-uri şi cu hotărâri de guvern arhicunoscutele HGurila care se adaugă inutilele norme metodologice cele de aplicarecare explică printr-un limbaj de lemn, de multe ori contradictoriu, cum să se aplice toate aceste acte normative.

Aici se casual dating vs luarea lentă manualele alternative cu care au fost împânzite şcolile, liceele şi facultăţile particulare, în funcţie de interesele personale sau de grup ale mai marilor în luarea deciziilor, dar şi televiziunile particulare casual dating vs luarea lentă de stat, cu toate emisiunile lor de ştiri, talk-show-uri, programe de divertisment etc.

Limbajul simplu şi direct, exemplele date aici privitoare la cum se vorbeşte şi cum se scrie, comparativ cu explicaţiile privitoare la cum ar trebui să se vorbească şi să se scrie, se adresează tuturor celor care nu au citit îndeajuns şi care nu au avut acces la carte în ultimii douăzeci de ani, din varii motive. Articolul nu reprezintă o lucrare ştiinţifică. Este o încercare de a sensibiliza generaţiile viitoare să se exprime şi să scrie într-un limbaj cult, care presupune un respect pentru ţara în care te-ai născut, ai crescut, te-ai educat şi ai lucrat, aşadar presupune o cunoaştere a limbii materne, dacă tot vrei să reprezinţi ţara natală în faţa marilor puteri din zilele noastre.

Dar să purcedem la drum. Avem de-a lungul istoriei cuvinte împrumutate din limbile slave bulgară, polonă, rusă, sârbă, ucraineanădin limbile maghiară, greacă, turcă, germană, italiană, franceză, engleză şi nu numai.

Termeni şi condiţii Introducere Site-ul centrului comercial Shopping City Galati, disponibil la adresa www. Galati Shopping City S. Barbu Vacarescu, nr. Accesul si folosirea Site-ului fac obiectul prezentelor Termeni si Conditii Termeni si Conditii si legilor aplicabile. Prezentele Termeni si Conditii impreuna cu Politica de confidentialitate se vor aplica si pentru alte site-uri care prezinta centrele comerciale detinute de NEPI Rockcastle astfel cum e aceasta entitate este definita mai jos sau de societati din grupul NEPI Rockcastle, Utilizatorii care si-au creat un Cont pe acest Site, putand folosi acelasi Cont pe oricare alt site care prezinta centrele comerciale detinute de NEPI Rockcastle sau de societati din grupul NEPI Rockcastle.

Toate au fost adoptate la flexiunea românească şi au format derivate, unele suferind şi modificări fonetice, astfel încât ele au căpătat o înfăţişare românească. Termenul de neologism are două înţelesuri diferite. Primul înţeles este acela când cuvântul este împrumutat recent dintr-o limbă străină la o dată nu prea îndepărtată.

Un exemplu elocvent ar fi cuvântul summit pentru echivalentul greoi din limba română întâlnire la nivel înalt, sau cuvinte frecvent folosite în mass-media ca formal pentru echivalentul românesc oficial şi informal pentru echivalentul românesc neoficial.

Un al doilea înţeles al termenului de neologism este cuvântul format de curând din elemente ale limbii noastre.

Exemple în acest sens sunt cuvinte precum socotitor derivat din verbul a socoti, îndrumător derivat din verbul a îndruma etc. Trebuie să menţionez faptul că momentul de prefacere a limbii noastre se situează undeva la sfârşitul secolului al XXVIII-lea, când burghezia a început să se dezvolte şi să se organizeze în vederea cuceririi puterii economice şi a celei politice.

Un exemplu elocvent ar fi cuvinte precum de-gât-legău în loc de cravată şi depărete-frecătoriu în loc de chibrit. Şi atunci ca şi acum, au început să apară termeni internaţionali din domeniul economiei, al politicii, al ştiinţelor, al artelor. Toţi aceşti termeni au devenit şi devin în continuare tot mai numeroşi, astfel încât, la numai douăzeci de ani de la aşa-numita revoluţie din anul care a avut loc în România fostă comunistă, vocabularul nostru şi-a schimbat foarte mult aspectul.

S-a pus întrebarea dacă au fost necesare toate aceste casual dating vs luarea lentă de cuvinte străine, împrumutate, mai mult sau mai puţin corect preluate. Se pare totuşi că unii au preferat casual dating vs luarea lentă folosească cu orice preţ un limbaj care să nu fie pe înţelesul tuturor şi de casual dating vs luarea lentă şi consecinţa restrictivă a cărţilor scrise de aceştia către marele public.

Multe neologisme ar putea fi evitate, pentru că ele generează o barieră lingvistică pentru mai mult de jumătate din populaţia acestei ţări. Altele însă sunt absolut indispensabile, mai ales cele din domeniul tehnic. Şi când spun tehnic mă refer la tot ce implică o anumită specialitate, fie ea construcţie de aparatură performantă, agricultură, medicină, psihologie, istorie, geografie sau lingvistică.

Imaginaţi-vă într-un secol al vitezei cum ar fi să ne exprimăm cu echivalentele româneşti pentru cuvinte cum sunt: computer, mouse, display, hardware, software, download, print, printer, mouselook, set up, reset, ok, quit, landmark, tutorial, bug, debug, bump, enable, disable, target, sim, pin, font, web, back up, cache, log, blog, icon, item, shortcut etc. Şi asta numai în domeniul calculatoarelor.

Este cunoscut faptul că mii, poate zeci de mii de neologisme apar la denumirile de produse industriale, pentru că fabricile îşi modifică permanent producţia. Odată cu apariţia de noi sortimente doar suntem într-o societate de consum, chiar dacă una în declin, cauzată de crizăapar noi nume şi denumiri pentru a marca faptul că este vorba de ceva nou. Aici intră şi denumirile medicamentelor consacrate.

Toată lumea ştie că atunci când cere la farmacie Advil sau Nurofen denumirile reprezintă analgezicele bine cunoscute contra durerilor de tot felul. La fel cum Penicilina din trecut oferea acel tratament contra infecţiilor, tot aşa arhicunoscutul Antinevralgic reprezintă denumirea pentru analgezicul contra nevralgiilor. Există şi situaţii în care anumite cuvinte nu apucă să apară în nici un dicţionar explicativ datorită faptului că ele apar şi dispar extrem de rapid, fiind într-un decalaj mult mai mare faţă de viaţa de zi cu zi.

Cuvântul flit din expresia dă-i cu flit care avea înţelesul de a da cu otravă pentru muşte, acum înseamnă a amâna pe cineva, a evita pe cineva. Expresia mogulii de presă se referă la mai marii magnaţi care manipulează mass-media din zilele noastre, adică la acele persoane importante, puternice şi influente şi 1 Alexandru Graur născut la 9 iulie în Botoşani, decedat la 9 iulie reprezintă o figură marcantă a lingvisticii româneşti, savant de origine evreiască Alter Braurer.

A absolvit Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti, fiind licenţiat în filologie clasică şi limba română Între studiază la Paris, unde obţine diploma la École Pratique des Hautes Études şi îşi susţine doctoratul la Sorbona cu o teză de lingvistică indo-europeană. Revenit la Bucureşti, îmbrăţişează activitatea didactică şi paralel publică studii în diverse periodice. Înfiinţează şi conduce Liceul particular evreiesc În este încadrat în învăţământul superior unde este profesor la Universitatea din Bucureşti până în Între anii este decan al Facultăţii de Filologie.

Între anii este director al Editurii Academiei. Activitatea sa ştiinţifică însumează o bibliografie bogată cuprinzând studii de filologie clasică, etimologie, lingvistică generală, fonetică şi fonologie, gramatică, onomastică, lexicologie şi e cultivare a limbii române.

Wikipedia, enciclopedia liberă de pe Internet, ne oferă şi ea o explicaţie a neologismelor. Tot neologisme se consideră şi cuvintele vechi care au căpătat un nou sens sau un nou mod de utilizare, ori expresiile care deşi sunt formate din cuvinte mai vechi, au primit un sens nou, independent.

Ce înseamnă un outfit smart-casual pentru bărbați?

Neologismele sunt folosite în general pentru a numi concepte noi: invenţii, fenomene nou descoperite etc. Uneori noţiunile vechi care au suferit o schimbare semnificativă necesită folosirea unor neologisme pentru a le denumi. Alteori neologismele trec printr-o etapă intermediară de barbarism, în care sunt respinse de o parte din vorbitori ca fiind cuvinte inutile sau neadaptate morfologiei ori foneticii limbii.

tel aviv online dating

Evident, numai o parte din barbarismele de la un moment dat al evoluţiei limbii ajung să fie acceptate şi să se integreze în lexic. Nu întotdeauna funcţia principală a neologismelor constă în exprimarea unei noi semnificaţii. De multe ori, neologismele sunt folosite pentru a semnala ceva: apartenenţa la un anumit grup, modernitatea, sau pur şi simplu servicii intime balti de a atrage atenţia.

Aceste funcţii pragmatice au dus la folosirea uneori excesivă a neologismelor în publicitate. Cuvântul neologism, azi intrat în uzul curent, a apărut în secolul al VIII-lea şi a fost la vremea respectivă el însuşi un neologism. Exemplele relevante sunt tot din Wikipedia, însoţite de anii aproximativi de apariţie, aceşti termeni nemaifiind actual consideraţi neologisme pentru limba română.

Robot este un operator mecanic sau virtual, artificial, un sistem compus din mai multe elemente: mecanică, senzori şi actori precum şi un mecanism de direcţionare.

Termenul robot din cehă robot a fost utilizat de Josef Čapek şi Karel Čapek în lucrările lor de science fiction la începutul secolului al XX-lea. Cuvântul robot este de origine slavă şi se poate traduce prin: muncă, clacă sau muncă silnică.

dating scaune de pian

Karel Čapek a descris în piesa sa R. Čapek foloseşte în lucrarea sa motivele clasice de golem. Denumirea de astăzi a creaturilor lui Čapek este de android. Înaintea apariţiei termenului de robot s-au utilizat de exemplu în uzinele lui Stanisław Lem termenii automat şi semiautomat.

De aici au apărut în limba română termeni precum robotizare care înseamnă automatizare şi nicidecum nu are înţelesul provenit de la verbul a roboti care înseamnă a munci din greu, a face treburi mărunte în gospodărie. Tot de aici derivă şi cuvântul robotică, adică domeniul ştiinţific care se ocupă de construcţia roboţilor. Şi spre ştiinţa generală, roboţii sunt şi ei sortaţi pe mai multe categorii, în funcţie de destinaţia lor.

Avem robotul autonom mobil, robotul umanoid, robotul industrial, robotul casnic, robotul de jucărie, robotul explorator etc.

Genocid este un termen creat de juristul polonez Rafael Lemkin pentru a denumi practica exterminării naţiunilor şi a grupurilor etnice. Reprezintă exterminarea intenţionată a unei comunităţi naţionale, etnice, rasiale sau religioase, constituind o crimă împotriva umanităţii. Termenul se referă la acte comise cu intenţia de a distruge, în totalitate sau numai în parte, un grup naţional, etnic, rasial sau religios. Aici sunt incluse omorârea membrilor unui grup, atingerea gravă a integrităţii fizice sau mentale a membrilor unui grup, supunerea intenţionată a grupului la condiţii de existenţă care antrenează distrugerea fizică totală sau parţială, măsuri care vizează scăderea natalităţii în sensul grupului şi transferarea forţată a copiilor dintr-un grup în altul.

Laser la origine lui fiind acronimul LASER format în limba engleză de la denumirea Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation2denumire construită pe modelul termenului maser care înseamnă un dispozitiv similar, care funcţionează casual dating vs luarea lentă domeniul microundelor.

În limba română forma de plural recomandată de dicţionare este lasere. Cercetătorii implicaţi în acest domeniu preferă însă pluralul laseri. De reţinut este faptul că România a fost a patra ţară din lume în care s-au realizat laseri în urma unor cercetări întreprinse de un colectiv condus de Ion I. Agârbiceanu, fiul cunoscutului scriitor Ion Agârbiceanu, iar rezultatul lor a fost raportat în anul Termenul a fost ales de fizicianul Murray Gell-Mann, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică, inspirat de romanul Finnegan's wake al lui James Joyce şi este asociat cu servirea berii în cupe de un quark în Anglia Evului Mediu three quarks for master Mark.

În limba română substantivul a fost adoptat ca neologism şi este de gen neutru un quarc, două quarcuri. Gaura neagră reprezintă un obiect astronomic înconjurat de o suprafaţă limită în care câmpul gravitaţional este atât de puternic încât nimic nu poate scăpa după ce a trecut de această suprafaţă.

dating oz

Se ştie că mai toate personalităţile, politice şi nu numai din Bucureştiul anului au acum câte un blog. Eu personal citesc puţine dintre ele. Nu am un al treilea loc în top până în prezent.

Trebuie să menţionez aici şi faptul că mărcile generice au devenit atât de înrădăcinate în limbajul nostru chiar dinainte de revoluţie şi mai ales după revoluţia dinastfel încât tinerii de astăzi nici nu mai realizează că de fapt ele au însemnat cândva un singur produs sau mai înseamnă şi astăzi un singur produs.

Este vorba de acele mărci atât de cunoscute încât au ajuns să desemneze o întreagă gamă de produse din categoria din care fac parte.

Compania americană cu acelaşi nume este cea care a inventat această tehnologie de copiere a documentelor încă de la sfârşitul anilor '50, odată cu lansarea primului copiator din lume.

Ce a fost comic în acest caz? Denumirea de Adidas este de fapt unul din cele mai vechi mărci de încălţăminte sport, cu origini de la începutul secolului al XX-lea.

 • Sâmbătă, 19 septembrieActualitate Opinii Judecator Dragos Calin Foto: Arhiva personala Rezumat: Constituția României, republicată, conține norme ce vizează principiul separației și echilibrului puterilor în stat, precum și norme care permit Guvernului, în anumite condiții, să utilizeze delegarea legislativă excepțională pentru a adopta ordonanțe de urgență, în situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, în domenii rezervate legii, inclusiv în domenii ce fac obiectul legilor organice.
 • 15 și 18 ani de lege privind întâlnirile
 • Calaméo - Să fim culţi da' să rămânem cool!
 • Momentul a fost, oricum, mare, mai ales că a fost alături de fani.
 • Ce înseamnă un outfit smart-casual pentru bărbați? - Shopping City Galaţi
 • Другие просят совета у оптимизатора, который может назначить им новые обязанности, позволяющие выполнить необходимую квоту.

La 18 august Adolf Adi Dassler Das a înfiinţat compania Adidas care a devenit celebră în anul odată cu casual dating vs luarea lentă din Germania, când echipa care a purtat această încălţăminte sportivă a câştigat meciul împotriva Ungariei. Compania a evoluat de-a lungul anilor culminând cu anulcând un număr de şase mii de atleţi olimpici din 33 de state au purtat această încălţăminte, câştigând de medalii din care 70 medalii au fost de aur.

Evoluţia favorabilă a companiei Adidas a culminat cu anul când aceasta a fuzionat cu compania bine cunoscută Reebok, dezvoltând astfel o gamă largă de produse în întreaga lume, devenind astfel o prezentă mai puternică printre echipele, atleţii, evenimentele sportive şi ligile din acest domeniu.

A fost patentat şi înregistrat în anul de chimistul german Otto Röhm. Sunt casual dating vs luarea lentă că toţi aţi făcut cumpărături într-o papetărie. Mulţi însă nu cunosc faptul că ele au fost inventate de Art Fry şi Spencer Silveri, doi cercetători ai companiei Post-it, aceeaşi companie care deţine şi marca Scotch, lansate pe piaţă în anul Ei bine, această companie a preluat acele lame de ras marca Gillette de la compania Global Gillette, înfiinţată la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Ei bine, cuvântul reprezintă de fapt marca de renume a companiei DuPont, cea care a şi inventat această substanţă care a ajuns să reprezinte în zilele noastre toate tipurile de lichide folosite în industria de refrigerare sau în instalaţiile de aer condiţionat ale maşinilor. Acest program este de fapt proprietatea companiei Adobe Systems, fiind dezvoltat la sfârşitul anilor '80 de Thomas Knoll, cu ajutorul fratelui său, John Knoll.

Dacă trecem în domeniul IT, pentru că suntem în era internetului, găsim o mulţime de cuvinte de origine străină, care s-au furişat încet dar sigur în vocabularul de zi este bella thorne datând pe cineva zi al tuturor celor care folosesc acest tip de informaţie.

Un caz aparte îl constituie cuvintele englezeşti din sfera IT utilizate mai ales de tineri, care deja cunosc bine limba engleză şi care utilizează aceleaşi cuvinte şi în limba română. Cuvinte precum folder în loc de dosar, printer în loc de imprimantă, computer în loc de calculator, keyboard în loc de tastatură, webcam în loc de cameră video etc.

Le vom analiza la barbarisme. Sunt neologisme de prisos, care se strecoară în scrierile şi vorbirea noastră, înstrăinând limba din ce în ce mai mult de la înţelesul ei popular. Românimea cât trăieşte, Graiul nu şi-l va lăsa; Să vorbim doar româneşte: Orice neam în limba sa. O serie de personalităţi ale culturii române s-au pronunţat în favoarea îmbogăţirii limbii cu neologisme.

 1. Чтобы частично восстановить свои силы, Николь решила остаться в тоннеле и вздремнуть.
 2. Dating alternativ casual
 3. Foame de lucru relativ datings
 4. Dating colnago c40
 5. Dating salt lake city

Tocmai de aceea I. Vorbele streine trebuie să se înfăţişeze în haine româneşti şi cu mască de rumân înaintea noastră.

Citiţi, gândiţi şi trageţi singuri concluziile. Era digitală răspândeşte rapid tehnologia care unifică şi prin limbă satul global.

Azi nu e nevoie de o facultate de litere pentru a citi sau scrie englezeşte mai puţin, încă a cunoaşte limba la nivel cultural şi nu de fenomen de stradă sau internet. Comerţul şi el vorbeşte englezeşte peste tot în lume şi deci şi în România. Fenomenul e adânc şi repercusiunile lui în limba română nebănuite încă. Dar încă nu am ajuns la miezul argumentului.

peste 45 de întâlniri

Dacă negustorii n-au habar şi nu le pasă de limbă sau cultură, casual dating vs luarea lentă ce scriu literatură au datoria să casual dating vs luarea lentă şi să trateze o limbă ca cea maternă cu aceeaşi atenţie cu care au studiat o limbă străină. De ce am avea în literatură texte cu titluri sau fraze întregi în limba engleză acolo unde limba română are toate shanghai dating cultura şi propria bogăţie cu care se pot exprima aceşti tineri autori?!

De multe ori greşelile de limbă engleză sunt de domeniul penibil şi chiar aici, pe un site de literatură, ele apar cu greşeli cu tot încununate de stele la texte recomandate.

De multe ori, autorii acestor texte nu au o cultură filologică în specialitatea limba engleză, amatorismul folosirii unor fraze englezeşti 6 construite în engleza de Dâmboviţa e evident şi supărător pentru un filolog sau om de cultură care citeşte fluent poezie sau proză în limba engleză.

Mă întreb de ce, pentru cine, aceste lipituri de fraze prost traduse în engleză în mai toate poeziile sau textele de proză din ultimii 10 ani în literele româneşti şi bloguri de poezie, Agonia fiind doar unul din multele de acest fel. Să fi uitat tânărul intelectual român de Coana Chiriţa şi de năravul burgheziei altor vremuri apuse, de a franţuzi biata limbă română?

Aş putea da exemple cu droaia doar citind trei titluri suprapuse ce apar zilele astea pe Agonia la recomandate. Toate trei texte cu titlul în engleză şi singura instanţă când limba engleză este folosită şi aparent fără legătură cu textele respective.

De ce, cui serveşte adaosul de informaţie într-o altă limbă, îmbogăţim spusa poetică, creştem nivelul artistic, subtilizăm mesajul, rafinăm simţirea lirică prin asta? Vreau şi eu să înţeleg fenomenul pentru că, atunci când am luat contact cu realitatea americană am avut o reacţie poetică în limba acestui continent. Am scris poezie direct în limba engleză cum de profesie sunt filolog şi am putut combina formaţia teoretică cu limba vie, trăită, auzită într-o realitate autentică, nu virtuală film, carte, internet.

Am scris în engleză, nu în română cu englezisme, cum pentru mine cele două culturi sunt incompatibile. Am scris în engleză pentru o audienţă de limbă engleză. A se folosi dicţionarul de romengleză, în caz de avarie. Problema semnalată e rezolvabilă la nivelul creaţiei literare se poate păcătui, când mesajul e întărit de folosirea unor cuvinte din alte limbi, dozajul fiind la fabricant şi greu de controlat la nivelul general, unde, oricâte filtre ai pune, cuvintele din alte limbi ajung până la urmă să intre în limba română.

Uneori cu efecte comice, alteori cu efecte supărătoare, aşa cum spui în text. Tot fiind dvs.

 • "Нечто удивительное случается каждый день, - вспомнила она слова Ричарда.
 • Viteza unică a părintelui datând melbourne
 • Anca Berinde (berindeioan69) - Profile | Pinterest
 • И очередная выходка, безусловно, окончится терминацией.
 • А октопауков в логове может и не оказаться.

Deşi, personal, având un mic pitic cu gramatica, încă mai duc munci de lămurire cu habbo dating site mei; cu alţii m-am cam abţinut s-o mai fac, fiind rău înţeleasă mai de fiecare dată, privind variante corecte de cuvinte, care le vad, le aud şi le citesc aproape zilnic incorecte că dacă spunem brizbiz, nu putem spune brizbriz de exemplu şi multe şi mărunte altele.

În cazul în care te afli înconjurat de oameni, acasă, la job vedeţi, a fost involuntară chestia, pe bune, cu job în loc de serviciu şi eşti nevoit dintr-un motiv sau altul să scrii, să vorbeşti şi să gândeşti în engleză, franceză, italiană, japoneză ori altă limbă, multă vreme acest lucru se va imprima — nu printa — asupra stilului personal şi va fi foarte greu, dacă nu imposibil, să te dezbari de acest nărav. Pe de altă parte, îmi pun întrebarea dacă e chiar musai să ne dezbărăm de el.

Dacă ne gândim la furculision, apăi, doamnă dragă, nu pot să trec peste faptul că mai toţi autorii secolului trecut îşi făcură studiile pe la Viena ori Paris, sau măcar petrecură mult timp acolo, fapt care a influenţat gândirea şi scrierile acestora, chiar dacă nu în felul în care ne influenţează pe noi.

Să fim culţi da' să rămânem cool!

Citisem mai demult un apel al unei doamne foarte cunoscute vorbitoare, printre altele, şi de engleză şi de franceză împotriva globalizării englezei, sau mai bine zis, a utilizării acesteia ca limbaj cvasi-mondial. Doamna respectivă adera însă şi susţinea intens revigorarea limbii franceze, vasăzică nu print ci furculision să fie viitorul.

Nu cred, nu văd, sincer, nicio problemă în faptul că diverşi autori de pe acest site sau din altă parte utilizează cuvinte în engleză sau franceză sau spaniolă în loc de română. Am încercat s-o traduc în română dar nu mai suna nicicum şi nu mai simţeam că mă reprezintă deloc. Sper că nu v-am obosit cu lungimea comentariului, însă problema ridicată de către dvs.

Mai degrabă cred că intervenţii de genul celei aparţinând domnului Pruteanu nu pot decât să dăuneze şi să arunce ridicolul asupra unei chestiuni foarte serioase de altfel. Dacă vom scrie în continuare print în loc de imprimă, nu cred că-i bai, atâta vreme cât nu vom uita să imprimam în memoria noastră şi a copiilor noştri sensul cuvântului imprimă.

Altfel zis, multe chestii din 7 romengleză, sau engleza de România, nu doar de Dâmboviţa, cum aţi zis foarte haios, îs binevenite din punctul meu de vedere. No comment. Fără comentariu din partea mea.

Asevedeași